Project2074 metselaars

Op een historische bouwplaats
worden alle werkzaamheden op traditionele wijze uitgevoerd en voorbereid. Natuursteen wordt in de juiste vorm uitgehouwen; kalkmortel wordt bereid; het houten steigerwerk wordt getimmerd; touwen worden geslagen; manden worden gevlochten; glas wordt geblazen; gereedschappen worden gesmeed; leien worden gespleten, stenen worden gebakken; houtwerk wordt kunstig gesneden. Kortom, zoveel mogelijk werkzaamheden gebeuren op de wijze zoals dat ook bij de bouw van de Domkerk in de 15e en 16e eeuw gebeurde.

Diagonaal bouwen
Bij de herbouw zal het principe van diagonaal bouwen worden gevolgd. Dat wil zeggen dat er in de loop van de tijd verschillende stadia van de herbouw te zien zijn. In de ene kapel wordt gewerkt aan de fundering, in de volgende kapel wordt het muurwerk opgetrokken, bij een derde kapel worden de gewelfconstructies gelegd en in een vierde kapel worden de luchtbogen of steunberen aangebracht.

Opleidingen en werkervaringstrajecten
Het is de bedoeling dat de bouw vooral wordt uitgevoerd door leerlingen van vakopleidingen die op deze manier de oude ambachten aangeleerd krijgen. Project 2074 biedt ook veel mogelijkheden om werkervaring op te doen voor mensen die minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. Kortom, tientallen jaren lang opleidingsplaatsen voor jongeren. Zij leren traditionele en ambachtelijke vaardigheden, krijgen het organiseren en plannen van bouwactiviteiten onder de knie. Kennis wordt overgedragen van meester op gezel.

 

 Wat is Project 2074
 Waar is Project 2074
BlokFoto1 BlokFoto2
 
Nieuws

x

Nieuwsbrief 21 is uit!
Maart 2017


Aandacht voor een belangrijke bestuurswissel, een toelichting op de doelstellingen en plannen, nieuws uit de werkgroepen en het eerste deel van een serie waarin we op zoek gaan naar de roots van onze kathedraal.

 

Lees verder...

 

 
 Domstad
 Domplein
BlokFoto3 BlokFoto4
 Domkerk
 Domtoren
BlokFoto5 BlokFoto6