Project2074 onderzoek

Project 2074 onderzoek
Doel van de werkgroep onderzoek is een zo gedetailleerd mogelijk beeld te krijgen van de aanblik van het schip van de Domkerk vóór de verwoesting in 1674. Maar bouwtekeningen van Middeleeuwse kathedralen zijn zeer schaars en van de Utrechtse Dom is er geen een bewaard gebleven. Er moet dus met andere bronnen worden gewerkt.

Bestuderen, interpreteren en beschrijven
Allereerst worden in de bestaande Domkerk aan de kant van het ingestorte schip de pilaren, bogen en kapellen onderzocht. Verder wordt door bestudering van de bouwrekeningen van de Middeleeuwse Domfabriek informatie verzameld over hoeveelheden bouwmateriaal en het tijdstip waarop die werden verwerkt. Op die manier wordt de bouwgeschiedenis van de Utrechtse Dom in kaart gebracht en kan worden herleid wanneer welke bouwmeester zijn sporen heeft achtergelaten. Het ingestorte schip is ook door diverse kunstenaars afgebeeld. Er zijn prenten en schilderijen waarop de buitenkant van de Domkerk in zijn geheel is te zien, en er zijn interieurschilderijen gemaakt. In de 20ste eeuw zijn reconstructies gemaakt door bouwkundigen, en is op tekeningen van opgravingen op het Domplein te zien waar de fundamenten van het oude schip zich bevinden. Al deze bronnen zijn meestal niet direct te gebruiken. Ze moeten worden bestudeerd, geïnterpreteerd, soms worden vertaald uit het (Middeleeuws kerk)latijn en dan omgezet in concrete voorstellen voor herbouw.

Lees verder: de actuele stand van zaken

 

 Wat is Project 2074
 Waar is Project 2074
BlokFoto1 BlokFoto2
 
Nieuws

x

Nieuwsbrief 21 is uit!
Maart 2017


Aandacht voor een belangrijke bestuurswissel, een toelichting op de doelstellingen en plannen, nieuws uit de werkgroepen en het eerste deel van een serie waarin we op zoek gaan naar de roots van onze kathedraal.

 

Lees verder...

 

 
 Domstad
 Domplein
BlokFoto3 BlokFoto4
 Domkerk
 Domtoren
BlokFoto5 BlokFoto6